Vi vil ha plass til våre gjester

Bilde av vei med fulle parkeringsplasser.

Det bør ikke komme som noen overraskelse verken på utbyggere eller kommunen at folk i Lillestrøm vil ha gjester på besøk.

Gjester som ikke bor i nabolaget vil ofte komme kjørende. For selv om vår bolig muligens ligger nær et kollektivtilbud, så kan selvsagt våre gjester komme besøkende fra områder uten slikt tilbud.

Lillestrøm FrP vil utvide parkeringsnormen i kommuneplanen. Det bør rett og slett ikke tillates bygging av boligområder uten ett tilstrekkelig antall gjesteparkeringer.

Lik og del hvis du er enig.