Om ansvarlighet og bompenger

Det er et stort behov for utbedring av Glommakryssingen i Fet, og FrP har vært en pådriver for å få dette prosjektet opp og frem i Nasjonal transportplan.

Vi er imidlertid ikke tilfreds med at Stortinget har lagt til grunn at Glommakryssingen skal medføre bompengefinansiering. Vi mener dette er et statlig ansvar, og har derfor stemt imot bompenger i kommunestyret både i Fet og Sørum.

Vi ser selvsagt som alle andre at Fremskrittspartiet i regjering ikke har nådd målet om å avskaffe bompengefinansiering, selv om bompengeandelen er redusert fra 42% til 29%. Alle andre partier på Stortinget ønsker å finansiere veier med bompenger, og det er den enkle grunnen til at vi ikke har fått gjennomslag, foreløpig.

Når Høyre i Fet fremstiller det som om bompengefinansiering er det eneste ansvarlige, så er vi dypt uenige i dette. Grunnen til at Stortinget og regjeringen kan presse kommunene fra skanse til skanse med bompenger er jo nettopp at Høyre, Arbeiderpartiet og andre partier stemmer ja til bompenger lokalt. Hvis kommunene hadde satt ned foten for dette, slik FrP ønsker og stemmer i alle kommuner, ja så måtte staten forholde seg til dette. Det finnes statlige midler til fullfinansiering hvis det finnes vilje.

Det er et paradoks for oss at man klarer å bygge veier i Sverige uten bompengefinansiering (med en håndfull unntak), mens Norge med en langt sterkere økonomi må tyne bilistene til det ytterste. Så kan man velge å kalle det ansvarlig, om man vil.

Et annet moment for bilistene som krysser Glomma i Fet er at svært mange av dem allerede betaler for Oslopakke 3. Det er et spleiselag på 100 milliarder fordelt over ulike tiltak i Oslo og Akershus. Da blir det drøyt å sette opp ytterligere en bom i Fet.

Vi registrerer at enkelte partier er opptatt av at hele Lillestrøm kommune skal være en takstsone for kollektivtransport, og at de mener dagens forskjell på 23 kroner for å reise til rådhuset er urimelig. Da blir det spesielt at det nå vedtas at reiseveien til rådhuset med bil skal bli 20 kroner dyrere.

Heldigvis skal Nasjonal transportplan rulleres en gang til før Glommakryssingen  påbegynnes, og selv om de andre partiene ikke ser ut til å bry seg om belastingen for bilistene, så vil vi fortsatt kjempe for statlig fullfinansiering av prosjektet, subsidiært at bompengeandelen blir så lav som overhode mulig. Vi håper at alle partier i Lillestrøm blir med og legger press på sine stortingsgrupper for å fjerne, eller i det minste redusere bompengeandelen på Glommakryssingen.