Velkommen til Lillestrøm FrP

Vi hører gjerne fra deg. Her finner du opplysninger og kontaktinformasjon til lokallaget og kommunestyregruppen.

Foto: Medlemmer av styret i Lillestrøm FrP 2020

Ombud

Ombudsrollen står sterkt i Fremskrittspartiet. Ingen politiske partier har lengre tradisjon i å lytte til innbyggerne i møte med ett stort offentlig apparat. Ta gjerne kontakt oss ― vi hører gjerne fra deg!

Kontakt

Ønsker du kontakt, se kontaktopplysninger til våre representanter i kommunestyregruppen og lokallaget nedenfor. For komplett liste se organisasjon. For generelle henvendelser: send oss en Facebook melding.

Kontaktpersoner, kommunestyregruppen

Gruppeleder, formannskapAnette Carnarius Elseth99202583
Samfunn og miljøRonny Røste90084262
OppvekstBrede Andreas Rørhus90959863
HelseAnita Borgvang90137725
KulturArild Ormstad Mossing90127596

Kontaktpersoner, lokallaget

LokallagslederLone Kr. Kjølsrud93003673
Org.nestleder lokallagArne-Rune Gjelsvik92423533
Pol.nestleder lokallagBrede Andreas Rørhus90959863
Medlemsansvarlig lokallagJon Lima99513233
Studieleder lokallagKnut Arne Johnsen41666653
KassererRune Paulsen92672595
LokallagsstyremedlemBjørn Lensnes92018535
LokallagsstyremedlemVictoria Stein46441939
LokallagsstyremedlemChristian Svensen91879882
1. varamedlem lokallagsstyreGeir Linnerud41920292
2. varamedlem lokallagsstyreMagne-Vegard Merkesdal95988507
3. varamedlem lokallagsstyreFrank Finstad95792929

Bli med!

Som medlem i Fremskrittspartiet har du store påvirkningsmuligheter lokalt og nasjonalt. Du velger selv hvor aktiv du være, som medlem er du uansett en viktig ressurs som bidrar til at FrP får større mulighet til å få gjennomslag for vår politikk. Bli med på laget!
Ta kontakt med vår medlemsansvarlig eller meld deg inn her: www.frp.no/innmelding.

Sosiale Media

Vi har en aktiv Facebook side og du finner oss på Instagram. Vi hører gjerne fra deg der også.