Vi må sikre oljearbeidsplassene

Vi må sikre arbeidsplassene som skapes som følge av oljevirksomheten.

I Skedsmo, Fet og Sørum finnes det til sammen 1310 oljerelaterte arbeidsplasser. Både i Arbeiderpartiet og i Senterpartiet er det nå sterke krefter som setter disse arbeidsplassene i fare.

Ferske tall fra norsk olje og gass viser at det er 224 250 oljerelaterte arbeidsplasser i Norge. Dette er ikke bare de som bare arbeider med olje, men også arbeidsplasser som finnes på grunn av oljenæringen. Det kan være folk som arbeider med leveranser, på hoteller eller med transport. Mange av disse arbeidsplassene bidrar til å holde hjulene i gang i distrikts-Norge.

Det er ingen nyhet at den ytterste venstresiden sår tvil om norsk oljenæring og arbeidsplassene denne næringen generer. Det har de gjort i flere år. Selv om Arbeiderpartiet har vinglet, så har vi i FrP har alltid beroliget oss med at Senterpartiet skulle være venstresidens motvekt, og si nei til de som vil sette en sluttdato for det norske oljeeventyret. Nå har sterke krefter i Senterpartiet fjernet denne roen.

Aldri før har en nåværende eller tidligere olje- og gassminister sådd tvil om oljenæringens fremtid i Norge. Nå har det skjedd. Eks-oljestatsråd, Åslaug Haga, fra Senterpartiet, sa i februar at hun ønsker en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon. Hun viser til FNs klimapanel for å underbygge argumentene sine. Haga har vært leder i SP, og har en mektig posisjon i partiet.

FrP heier på oljenæringen! Det å legge ned Norges viktigste næring vil resultere i at 1310 arbeidstakere mister jobbene sine i Lillestrøm kommune og at like mange familier mister livsgrunnlaget sitt. Det ville vært en katastrofe for Norge og for distriktet vårt.

Oljepolitikken er rikspolitikk, men det får dramatiske konsekvenser for arbeidsplasser i hele landet dersom legges ned, samtidig som at inntektene som finansierer velferdsstaten forsvinner.

Lillestrøm FrP vil ha en aktiv næringspolitikk som legger tilrette for næringslivet i nye Lillestrøm kommune.