Valgfrihet i eldreomsorgen

Hjelpepepleier triller eldre kvinne i rullestol, på en gangvei i naturen.

Frihet for enkeltmennesket er en av Fremskrittspartiets viktigste verdier. Vi vil at folk skal få bestemme mest mulig over eget liv, så lenge de er i stand til å ta egne valg.

Valgfriheten har ingen aldersgrense. Eldre har et like stort behov for å bestemme over egne liv som yngre mennesker.

Tradisjonelt har ikke norske kommuner til vane å bry seg nevneverdig om dette. Eldre ble inntil nylig separert når en av ektefellene måtte flytte på sykehjem. Det er først med FrP i regjering at ektepar nå kan få fortsette sitt samliv, også dersom en av dem må på sykehjem.

I de fleste kommuner har kommunen monopol på hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Ofte betyr det en tjeneste hvor den gamle får besøk av mange ulike personer i løpet av en uke. Det viktigste for kommunene er ofte at turnusen går opp for de ansatte. Også i Skedsmo, Fet og Sørum har kommunen monopol. Om kjemien er dårlig med pleierne eller om brukeren av andre grunner ikke er fornøyd, så finnes det ingen alternativer.

I nesten 30 andre norske kommuner er det annerledes. Der får private og ideelle aktører lov til å tilby omsorgstjenester i konkurranse med kommunen. Kostnaden for den enkelte bruker blir den samme uansett hvem man velger.

Alle må selvsagt kvalifiseres og vise at de er i stand til å yte tjenestene med tilstrekkelig kompetanse og kvalitet, og dette skal kontrolleres jevnlig. Resultatet er at innbyggerne får en frihet til å velge, samtidig som det skjerper den kommunale tjenesten.

Det er gjerne i kommuner som styres av Fremskrittspartiet og Høyre at pleietrengende får en slik valgfrihet. Ullensaker, Asker og Bærum er kommuner i Akershus hvor de eldre har mulighet til å velge en annen hjemmehjelp enn kommunens egen.

For venstresiden i norsk politikk har ikke valgfrihet en egenverdi. De er mer opptatt av at alle skal ha akkurat det samme tilbudet, og mener det er viktigere at det er kommunalt, enn at det er godt. Mange kommuner har heller ikke et system for brukerundersøkelser, slik at man ikke engang kjenner kvaliteten.

Trondheim og Oslo er eksempler på kommuner hvor veldrevne private tjenesteytere skvises ut og tjenester kommunaliseres.

Dersom du er opptatt av valgfrihet, også for eldre mennesker, så er Fremskrittspartiet riktig parti for deg. Den 9. september vil det avgjøres om det skal åpnes for valgfrihet i omsorgstjenestene også i Lillestrøm kommune.

Det er ditt valg – fortsatt kommunalt monopol eller valgfrihet for eldre flest.