Vi vil hindre frafall i videregående

Bilde av fylkestingskandidat Lone Kjølsrud.

Etter Reform94 har alle elever i Norge rett til videregående opplæring, uavhengig av hvilke resultater de har fra ungdomsskolen, eller bakgrunn fra grunnskole i det hele tatt.

Flere elever i fylket starter på videregående uten vitnemål som sier noe om deres kompetanse eller faglige bakgrunn innen de ulike fagene. Det er grunn til å tro at dersom man mangler fag eller tilstrekkelige norskkunnskaper, at man raskt vil kunne slite med mestringsfølelse på bakgrunn av mangel på faglig forståelse. Dette må være svært slitsomt for den enkelte elev, men også for skolen og lærere som blir målt på elevens resultat. Disse elevene har gjerne også høyt fravær, som igjen gir grunnlag for manglende karakterer. Elever som dropper ut i løpet av første året på videregående kommer ikke videre i utdanningsløpet, da de mangler kompetansebevis. De risikerer i beste fall å måtte starte helt på nytt året etter.

Fagene det er verdt å fokusere på, er blant annet norsk, engelsk og matematikk. Uten tilstrekkelige norskkunnskaper vil det være vanskelig å følge undervisning generelt, uansett fag.

Et samarbeid mellom de videregående skolene og dedikerte ungdomsskoler om et 11. skoleår, vil kunne gi disse elevene forberedende kurs innenfor de ulike programområder. som finnes på den videregående skolen man har samarbeid med. Elevene vil ha bedre grunnlag for å velge riktig utdanning, og det vil være lettere å fullføre og bestå, og færre vil sannsynligvis avbryte opplæringen.

Det er krevende selv for elever som har gjennomført hele skolegangen sin i Norge med overgangen mellom ungdomsskole og videregående. Dette mener vi i Lillestrøm FrP kan være et godt samfunnsmandat. Vi foreslår at saken tas opp i Fellesnemda, og at en begrunnelse for svaret legges frem for kommunestyret innen utgangen av august.

1) Hvordan stiller ordfører seg til å åpne opp for en ordning for et 11. skoleår for å hindre frafall i videregående skole?

2) Hva gjør Skedsmo kommune for de elevene som er dårlig rustet for videregående?