Behov for tiggeforbud i Lillestrøm

Dette er uthuset i Lillestrøm som i lang tid har huset tiggere.

Vi har de siste årene sett eksempler på at utenlandske tiggermiljøer har tatt seg til rette i kommunen generelt, og i Lillestrøm spesielt. Et tiggermiljø har blant annet forskanset seg i et uthus midt i Lillestrøm sentrum, til stor belastning for naboer og beboere i området. Huseieren frykter represalier dersom han går hardere til verks mot tiggerene, og uttaler til RB at han er bekymret for at miljøet er ledet av bakmenn.

Denne bekymringen er dessverre ikke ubegrunnet. NRK-programmet «Brennpunkt» har grundig dokumentert at utenlandske tiggermiljøer fører med seg mye kriminalitet, og denne kriminaliteten er til dels organisert av kyniske bakmenn. Fremskrittspartiet har en rekke ganger advart mot utviklingen, og det ser dessverre ut som disse advarslene har vært berettiget. Politiet er helt avhengige av politisk støtte og lokale forskriftshjemler for å kunne håndtere utenlandske tiggermiljøer.

Den tidligere lederen for romfolkets egen interesseorganisasjon i Romania (National Agency for Roma), Daniel Vasile, mener at tigging bidrar til stigmatisering av romfolk, at tigging sementerer fattigdom og at tigging medfører at barn må avbryte utdannelsen. Det er på tide at også politikerne slutter med en naiv tilnærming til et utenlandsk tiggermiljø som kynisk bedriver menneskehandel og kriminalitet.

Vi ser også at skolebarn tas ut av skolen i hjemlandet for å tigge i Norge. Dette strider med barnekonvensjonen, og vi bør gjøre det vi kan for å hindre denne utviklingen, både gjennom at staten gir økonomisk hjelp til vanskeligstilte i deres eget hjemland, og gjennom et tiggeforbud.  Fremskrittspartiet mener et tiggeforbud er helt nødvendig for å ivareta disse barnas oppvekst og utvikling, og for å gi politiet flere virkemidler mot organiserte tiggermiljøer.

Lone Kjølsrud, Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentant i Skedsmo

Lillestrøm FrPs Lone Kjølsrud i Skedsmo har nå fremmet en interpellasjon og ber ordfører redegjøre for hva han vil gjøre for å hindre at omreisende tiggebander okkuperer privat eiendom i Skedsmo kommune, og om ordføreren nå vil vurdere et forbud mot tigging i Skedsmo.