Skedsmo nekter 18-åringer adgang på utested

Skedsmo kommune har vedtatt at Ellies ikke lenger skal få holde åpent for ungdom mellom 18 og 20 år. Etter 28 år med åpent tilbud til de yngste voksne, har administrasjonen nå bestemt at tilbudet skal bort.

Vedtaket er gjort ved at skjenkebevillingen stiller krav til at utestedet fra nå av skal ha 20-års grense.

 «Vi har ikke hørt noe som helst om dette, og jeg synes det er merkelig at det fattes et slikt vedtak nærmest over natta», sier Lone Kjølsrud i Lillestrøm FrP.

Vi håper og tror dette skyldes en misforståelse i administrasjonen, kanskje som følge av at mange ressurser er opptatt av omstilling og sammenslåing av kommuner.

Begrunnelsen er at politiet, som er høringsinstans i skjenkesaker, viser til at det er urolig i gatene etter stengetid ved utestedet. Dette er ikke noe nytt, og det er ikke på noe måte ensbetydende med at bevillingen skal endres.

Konsekvensene av å nekte denne aldersgruppen et regulert uteliv i Lillestrøm, vil selvsagt være at de finner andre steder å være.

Det vil potensielt bli flere fester i boligområder rundt om i Skedsmo, Fet og Sørum, og mange vil reise inn til Oslo hvor det finnes et bredt tilbud av utesteder til 18-åringer. Er det dette Skedsmo kommune ønsker?

Lillestrøm FrP har bedt om at saken blir fremmet for politisk behandling, og håper at et flertall av politikerne i Skedsmo vil endre dette vedtaket. Hvis ikke må det påregnes å være stengt for 18-åringer på Ellies frem til 9. september. Heldigvis har disse 18-åringene stemmerett, og kan bidra til å påvirke politikken som skal føres i nye Lillestrøm kommune.