Skedsmo kommune snur i sak om skjenkebevilling

Kommunen snur i sak om skjenkebevilling

Etter politisk press har Skedsmo kommune snudd i saken om skjenkebevilling til Ellies ved Martins i Lillestrøm. Kommunens administrative vedtak om å nekte skjenking til personer under 20 år har skapt sterke reaksjoner. Vedtaket var heller ikke fattet i tråd med kommunens eget reglement. Formannskapet vedtok derfor å oppheve vedtaket, frem til ordinær kommunestyrebehandling senere i juni.

«Det er svært gledelig» – sier Lone Kjølsrud, som har tatt tak i denne saken for FrP. Hun mener ungdommene må få ha et tilbud i Lillestrøm, og slippe å reise til Oslo for å komme seg til et utested.

Lone mener også det ville ført til langt flere hjemmefester i boligområder, dersom kommunens vedtak skulle opprettholdes.

Vedtaket er i første omgang opphevet frem til neste kommunestyremøte. Fremskrittspartiet skal gjøre hva vi kan for å opprettholde skjenkebevillingen som tidligere ved Ellies.