Det må tilrettelegges for parkering i Lillestrøm

Vi må sikre at det blir nok parkeringsplasser i Lillestrøm. Det vil være behov for biler også i fremtiden, uansett hvor mange gang- og sykkelveier som etableres. Det er viktig å få definert hvor parkeringer skal komme, og at de primært plasseres under bakkenivå. Det er litt 2017 å okkupere store flater med bilparkering på bakkenivå som kunne vært gode uterom eller bebygges. Tilførselsveier må gjerne også legges under bakkenivå for å hindre støyplager i sentrum.

Kanskje kan parkering og innfartstrafikk legges under Storgata, – hvis den likevel skal graves opp for å skifte fundament.

Vi må ha parkering i Lillestrøm til alle som har behov for det. Det gjelder gjesteparkeringer for de som bor i byen, parkering for besøkende som skal handle eller annet, og for pendlere. En by som ønsker å se seg selv som et kollektivknutepunkt må også ta høyde for at det kommer reisende.

Samtidig må vi legge til rette for at pendlere vil velge annerledes. Lillestrøm FrP vil ha en felles reisesone i hele Lillestrøm kommune. Da vil flere se seg tjent med å parkere bilen på Frogner, Sørumsand, i Fetsund osv., og hvis vi samtidig legger bedre til rette for innfartsparkeringer så vil Tuen, Svingen og Leirsund også kunne avlaste Lillestrøm mer enn i dag. Med flere direkteruter mot Skedsmokorset vil også flere naturlig velge buss til togstasjonen eller direkte til Oslo. Det holder ikke med lange melkeruter, vi har ikke tid til det.

Lillestrøm FrP har programfestet at vi vil arbeide for tilstrekkelig med parkeringsplasser i Lillestrøm. At andre partier nå også signaliserer det samme er bra, men da må ikke disse intensjonene ødelegges av byvekstavtaler og annet med hensikt å straffe bilistene. Bilistene er folk flest, med behov for bilen for å komme seg fra A til B, og de velger de alternativene som er mest praktisk, billigst og hvor de sparer tid.

Lillestrøm FrP er for folk flest.