Nulltoleranse for mobbing

Educational school isolation and bullying concept.

Mobbing er et av de største samfunnsproblemene vi har.

Ikke bare er mobbing vondt og vanskelig når det skjer men det kan sette store spor i barna som vil følge dem videre i livet.

Dette gjelder i all hovedsak offeret, men man skal heller ikke glemme at mobberen også drar med seg dårlige holdninger videre som kunne vært forhindret.

Dessverre viser enkelte rapporter at Lillestrømskolen vil «arve» negative mobbetall. Selv om ikke tallene totalt sett er urovekkende ligger det et stykke unna «nullvisjonen».

Vi i Lillestrøm FrP mener at nulltoleranse er et hårete mål, men når det gjelder mobbing er ingenting annet akseptabelt. Så lenge det finnes bare ett barn som melder om mobbing i Lillestrøm kommunen er jobben ikke over.

Men, hva kan gjøres for å forhindre mobbing? Først av må vi jobbe sammen. Politikere, administrasjonen, lærere, foreldre og barn.

Lillestrøm FrP vil i tillegg:

– Ha en skole som tilpasser seg ditt barns behov, enten om det trenger mer hjelp eller større utfordringer.

– Blir barnet ditt utsatt for mobbing skal det selvsagt ikke være på tale at offeret må flytte. Må noen flytte skal det, etter en grundig vurdering, være mobberen.

– Vi vil ha skolebygg som fremmer helse og læringsglede med inspirerende uteområder for lek og nysgjerrighet.

Det siste store tiltaket Sørumskolen gjør før sammenslåing er å ansette miljøterapeuter på hver enkelt skole.

Disse terapeutene spiller en viktig rolle og har vist seg å være en enorm ressurs for skolene bare på den lille tiden de har vært der.

Ikke bare rapporteres det om bedre skolemiljø for barna, men lærerne er også fornøyde med å få avlastning på skolemiljødelen så de kan fokusere fult og helt på det pedagogiske.

For en liten tid siden da alle ansatte i de tre kommunene skulle få nye kontrakter forsøkte prosjektgruppen å tilby terapeutene kontrakt i såkalt «ambulerende team».

De skulle ikke lenger være ansatt ved den enkelte skole men reise rundt i hele kommunen der det var mest nødvendig.

Dette mener jeg blir feil, man får ikke den gode tilknytningen man trenger for å åpne seg om det som er vondt og vanskelig med en du ser engang i måneden. Derfor stemte vi i FrP for å beholde de på skolene.

Jeg har sterk tro på at om man skaper gode relasjoner på skolen vil dette smitte over til hvordan man oppfører seg utenfor skolen.

Lillestrømskolen burde ha et mål om at det skal være faste miljøterapeuter på samtlige skoler.

Det finnes gode ambulerende tiltak allerede nå, blant annet «OUT» i Skedsmo. De gjør en fantastisk jobb med å følge opp barn og unge utenfor skoletiden, dette må videreutvikles til å gjelde hele kommunen.

Skole og oppvekst vil være en av Lillestrøm kommunes viktigste områder, og kampen mot mobbing er det viktigste!

Nye skolebygg, faste miljøterapeuter og andre tiltak vil koste mye, men der må vi politikere evne til å prioritere og da mener jeg det finnes ingenting bedre å bruke pengene på enn barna våre!

Lillestrøm FrP skal jobbe for en trygg og god oppvekst, en engasjerende og inspirerende skoletid UTEN mobbing.