Det er viktig at alle kan svømme

Årets mange drukningsulykker minner oss om viktigheten av å kunne svømme.

Undersøkelser har vist at halvparten av landets 10-åringer ikke er svømmedyktige etter definisjonen Kunnskapsdepartementet og Norges Svømmeforbund har satt.

Fra skoleåret 2017/18 ble det obligatorisk å gjennomføre ferdighetsprøve i svømming for elever på 4., 7. og 10. årstrinn. Etter 4. trinn skal eleven være svømmedyktig, mens selvberging og livredning er blant kompetansemålene ved 7. og 10. trinn. Testøvelsene skal bidra til en helhetlig svømme- og livredningsopplæring for hver elev.

Lillestrøm FrP ønsker at det raskt kommer på plass en svømmehall på Sørumsand for opplæring, trening og rekreasjon, og vi er også positive til Thons forslag om et nytt bade- og svømmeanlegg på Strømmen

Det er viktig at kommunene kartlegger behov slik at skoleeier og politikere kan sikre en god svømmeopplæring. “Jeg venter på svar om situasjonen i Sørum kommune, og om kommunen klarer å etterleve lovkravene. Jeg ser frem til å få svar etter sommeren”, sier FrPs ordførerkandidat Anette Elseth.

Alle kommuner må legge til rette for basseng med vann. I Sørum var bassengene tidligere stengt størstedelen av året før FrP gjorde noe med det, og etter at FrP kom i posisjon har det aldri vært bedre bassengkapasitet for innbyggerne. Andre partier lovte vann i bassengene – FrP gjorde noe med det.

Men vi er ikke ferdige, for det er fortsatt behov for bassengkapasitet. Lillestrøm FrP ønsker at det raskt kommer på plass en svømmehall på Sørumsand for opplæring, trening og rekreasjon, og vi er også positive til Thons forslag om et nytt bade- og svømmeanlegg på Strømmen slik at flest mulig kan bli svømmedyktige, i trygge omgivelser.

Stat og kommune har en viktig oppgave med å legge til rette for svømmeopplæring, men det er likevel foreldrene som har hovedansvaret for sine barn. Dessverre er det ikke alle som har forutsetning, kunnskap eller forståelse av viktigheten med svømmeopplæring. Heldigvis finnes det flere tilbud om svømmeopplæring i vårt distrikt som barna kan meldes på. Anette var selv med og re-startet svømmegruppa i Sørumsand Idrettsforening (SIF) høsten 2010. Etter 9 år har de bidratt til at mange hundre barn har blitt trygge og glade i vann, og jeg er klar for nye kurs som svømmeinstruktør.

SIF svømmegruppe har blitt stor med mange ulike tilbud, og lørdag 3. august avholdes svømmestevne i Glomma, arrangert av svømmegruppene i Fet og Sørum. Anette stiller på startstreken i et flott arrangement tilrettelagt av ildsjeler i trygge og idylliske rammer i Glomma.

Lillestrøm FrP vil fortsette med å legge til rette for at både barn og voksne blir trygge og glade i vann i vårt distrikt i nye Lillestrøm kommune, og håper å få med oss alle politikere i andre partier til dette viktige arbeidet.