Ja til ny Midtbygda Skole

Vesterskaun skole

Skal barn, foreldre og ansatte på Vesterskauen og Sørum skole aldri få fred? Hvor mange barn skal måtte gå i dårlige brakker eller trange skoler? Hvor mange omkamper kan man tillate i politikken?

Vesterskauen
I alt for mange år har barna og de ansatte på Vesterskauen måtte godta dårlig skolebygg, helsefarlige brakker, kjedelig uteområdet og ikke minst talløse bristende håp.

De har tålmodig ventet på at politikerne skulle utrede ferdig. Alt fra plassering av skolen til om den skal renoveres eller nybygges. Det har tatt tid, alt for lang tid. Lovnaden har alltid vært, det blir ny skole.

Vi snakker om elever som har gått hele sitt barneskoleløp i et saneringsverdig bygg eller i brakker.

Sørum skole
I 2017 startet «livskampen» for Sørum skole. I det første, brede forslaget skulle Sørum skole nedlegges og virksomheten sammenslås med Vesterskauen for å danne den nye Midtbygda 1-10-skole. Vi i Sørum FrP var med på denne tanken fordi vi var sikre på at den nye skolen ville bli en fantastisk god læringsarena for barna som sogner til Sørum skole.

Etter mye om og men, mistet forslaget støtte rett før kommunestyremøte fordi effekten på nærmiljøet av å legge ned skolen måtte utredes. I et langt år kjempet nærmiljøet for skolen. Tilslutt vant de og kunne legge alt dette bak seg.

For Sørum FrP var det med stor glede vi vedtok og ga tydelig marsjordre (slik vi også gjorde i 2017) på å sette i gang prosjektet Midtbygda skole, ekstra gledelig var det at Sørum skole ble bevart som den var.

At skolebehovsplanen nå legger opp til enda en omkamp om disse skolene er mildt sagt katastrofalt.

Har livets rett
I våre øyne gir ikke denne planen noen grunn til å betvile vedtaket vi gjorde. Kommunesammenslåingen skal være positivt for folket, ikke være en mulighet til å kutte kostnader. Sammen med de andre borgerlige partiene har vi i FrP regnet ut elevtall, trukket opp grenser, analysert prognoser og mye mer for å komme frem til det resultat at ny skole på Vesterskauen (som da vil bli Midtbygda skole) har livets rett og er sterkt nødvendig.

Sørum FrP var veldig klar over at Lillestrøm kommune ville bli et faktum når vedtaket ble fattet men at dette ikke hadde nevneverdig betydning, skolen var nødvendig uansett hvordan skolegrensene ville trekkes. Derfor er det med glede jeg kan si at vi er et samlet parti, nå Lillestrøm FrP, som stiller seg bak vedtaket som ble gjort i kommunestyret. Vi vil jobbe hardt for at Midtbygda skole blir en realitet og at Sørum skole kan leve videre.

Til slutt vil jeg si: Hva slags respekt for politikere og administrasjonen skal folk få av å kjempe, vinne men kort tid etter annullere seieren og kampen starter på nytt?

Brede Rørhus – 4. kandidat Lillestrøm FrP