Stans bosettingen i Lillestrøm

Det er i dag over 20% ikke-vestlige innvandrere i Skedsmo.

Er det noen som husker at Sylvi Listhaug foreslo stans i bosettingen i kommuner som har mer enn 15% ikke-vestlige innbyggere? Det var den første mai i år, på Bragenes torg i Drammen. Hun sa at disse kommunene først må få til en god integrering, og sikre at vi ikke får parallelle samfunn og ghettodannelser, slik vi ser tendenser til andre steder.

I Skedsmo bor det nå 20,6% ikke-vestlige innvandrere, så denne kommunen ville bli berørt av Sylvi Listhaugs forslag.

Arbeiderpartiets ordførere i Skedsmo, Rælingen og Lørenskog var i harnisk over dette utspillet. De ble sitert på at de var stolte over det integreringsarbeidet som gjøres i disse tre kommunene. Samtidig krevde de en unnskyldning fra Sylvi Listhaug.

Sannheten er at integreringen ingen måte går så godt som ordfører Flæten vil at vi skal tro. De 20,6% ikke-vestlige innvandrerne i Skedsmo mottar hele 76,9% av sosialhjelpstøtten i kommunen. Ikke i noen annen kommune i Norge går en så stor andel av sosialhjelpsutgiftene til ikke-vestlige innbyggere som i Skedsmo.

Dette viser at kommunen har mislyktes fullstendig i å få flyktninger som bosettes ut i jobb, slik at de kan forsørge seg selv. Vi ser en kommune som er mer opptatt av å bosette for å få penger til integrering, og av å vise et stort hjerterom, enn å åpne øynene for konsekvensene av mislykket integrering.

Vi vil understreke at mange innvandrere jobber på natt og dag, og gjør en strålende innsats for seg selv, sin familie og for samfunnet.  Vi forstår at denne kritikken mot kommunen kan sette en gruppe mennesker i dårlig lys, men dette er en utfordring som må adresseres.

Vi vil ha flest mulig godt integrert, bort fra sosialhjelp og over i inntektsbringende arbeid. Da kan ikke kommunen fortsette å bosette flyktninger i samme tempo som tidligere. Nå trenger vi en pause, nå må ressursene brukes på integrering og på å få folk i arbeid. Dette er en stor oppgave som hele samfunnet må bidra til, og det må settes klare krav til den enkelte innvandrer. Målet må være å kunne leve selvstendige liv og være selvforsørget i Norge.