Prioriter barn og eldre!

ELDRE: FrP er fortsatt for bevaring av Sørum sykehjem (Foto: Geir Linnerud)

Samme dag som vi leser om store overskridelser ved utbyggingen av rådhuset i Lillestrøm (der det ikke er spart på noe), kommer en sak på politikernes bord om kuttforslag og innsparing av kommunens økonomi.

Saken er også publisert i Romerikes Blad – Les saken på RB.no.

Selv om kommunen er under et halvt år gammel, er det allerede andre gang vi får forslag om å kutte i tjenestetilbud til barn og eldre.

Selvfølgelig har koronasituasjonen vært utfordrende for alle, men når det i tillegg i kommunen er uvettig bruk av innbyggernes penger, har det blitt et veldig dårlig resultat. Kommunen leter derfor etter å spare utgifter. Men hvorfor kan ikke dette prioriteres annerledes? Hvorfor må innsparingen gå ut over tjenestetilbud som er mest rettet mot innbyggerne når det finnes alternativer?

Glemt

Under perioden med strenge koronatiltak har vi alle satt stor pris på våre «hverdagshelter» som har jobbet i helsetjenesten, vasket, passet barn osv. Men bare noen få uker etter at samfunnet har begynt å åpne opp, virker det som om alt er glemt, og forslag om store kutt av utøvende helsearbeidere, renholdspersonell og barnehageansatte foreslås. Dette var altså takken …

Frp ønsker absolutt ikke slike kutt og mener at kommunedirektøren heller må se en gang til på de over 9.000 ansatte i kommunen og da spesielt mellomledere og ledere med administrative oppgaver i byråkratiet. Her må det være mulighet for effektivisering.

Kommunen har satt av 27 millioner til konsulentbistand hvert år som til sammen utgjør over 100 millioner bare i denne valgperioden til konsulenter. Lillestrøm Frp har tro på at mye god og nødvendig kunnskap finnes blant ansatte og at vi derfor kan nedjustere konsulentbruken betraktelig.

Tilbud for barn

Kommunedirektøren foreslår kutt i tilbud som betyr mye for barn og småbarnsfamilier, f.eks. Åpen barnehage og kutt i søskenmoderasjon i SFO. I tillegg er det forslag om å kutte forebyggende tiltak ved oppsøkende utendørs team (OUT) som nå er viktigere enn noen gang.