Viktig tilbud

OUT: Det er uforsvarlig å kutte i tryggheten og friheten til barn og unge.

Lillestrøm er en flott kommune, men kommunen vår sliter i oppstarten. Særlig er den økonomiske situasjonen prekær.

Saken er også publisert i Romerikes Blad – Les saken på RB.no.

Kommunedirektøren har gjort som bebudet og forsøkt etter beste evne å finne inndekning for underskuddet på mange hundre millioner kroner. Vakante stillinger, nedleggelse av sykehjem, felles ledelse på en skole og mye mer anbefales som løsninger.

Men, det er særlig en ting jeg som oppvekstpolitiker i kommunen reagerer på; den ønskede halveringen av OUT.

Fremmer trygghet og tillit

OUT står for Oppsøkende UngdomsTeam og de har som oppgave å være en gruppe mennesker som aktivt oppsøker barn og ungdom der de er på fritiden. Det foregår mye godt antimobbe- og trygghetsarbeid på skolene, men når barna våre forlater skolen blir de overlatt til seg selv, og der tar OUT over. OUT er fantastisk, de bidrar til å gjøre ungdomstiden til mange mye bedre. De fremmer trygghet og tillit, de er noen barn og unge kan prate med og åpne seg for.

OUT gir også mye god veiledning til foreldre og er en viktig støttespiller når familien sliter.

Men trenger vi dem? JA!

På samme dag som vi behandler denne saken får vi politikere en orientering om elevundersøkelsen og status på mobbing i kommunen.

Det er ikke veldig gode tall. Særlig når elevene går over til ungdomsskolen begynner de å slite, derfor trenger vi all hjelp vi kan til få de på rett kjøl.

Ungdomsgjenger

I tillegg ser vi i nyhetsbildet om ungdomsgjenger som drar til forskjellige steder for å lage bråk. Disse har ingen annet ønske enn å lage kvalme og få andre til å føle seg utrygge i sin egen bakgård. Denne trenden er ikke dalende, men heller økende, og derfor mener vi i Fremskrittspartiet at det er totalt uforsvarlig å kutte i noe så viktig som tryggheten og friheten til våre barn og unge.

Vi vil derfor reversere kuttet til OUT slik at de kan fortsette med sitt svært viktige arbeid for barn og unge!

av Brede Rørhus,
fraksjonsleder Oppvekst

Oppsøkende UngdomsTeam

OUT er å finne på gata. Men, har også en Facebook-side: OUT.Oppsokende.ungdomsteam og kan treffes på deres vakttelefon 46934634.