Det er mulig å differensiere koronatiltak

Gruppeleder Anette Elseth

Tusenvis av idrettsutøvere over 18 år så frem til å kunne trene som normalt igjen fra 12. oktober. Regjeringen har nå lempet på reglene og tillater nå endelig trening med kontakt også for voksne som driver med breddeidrett.

Gleden ble imidlertid kortvarig for idrettsutøvere i Lillestrøm, for allerede 14. oktober vedtok formannskapet i Lillestrøm at liberaliseringen ikke skal gjelde for utøvere i vår kommune. 

Bakgrunnen er nok først og fremst en sympatierklæring overfor Oslo som har store utfordringer med korona, og som ikke vil følge de nye nasjonale retningslinjene. Men smittesituasjonen er annerledes i Lillestrøm enn i Oslo, og i motsetning til Lillestrøm kommune er Oslo åpne om sin smittespredning.

Oslo kommune publiserer løpende smittetall på kommunens hjemmesider, fordelt på bydeler, kjønn og alder. Det rødgrønne byrådet i Oslo publiserer til og med tallene fordelt på de smittedes fødeland.

Lillestrøm kommune derimot, vil ikke gi ut tilsvarende tall, selv om vi har spurt etter dette. Administrasjonen gjemmer seg bak regler om personvern som åpenbart tolkes helt annerledes her enn andre steder. Dersom vi fortsatt hadde vært tre kommuner ville vi selvsagt fått en oversikt over smitte i henholdsvis Sørum, Skedsmo og Fet uten problemer med personvern, men nå er det åpenbart umulig. Da kunne vi også tatt beslutninger basert på lokale forhold. Lokalpolitikernes informasjon begrenses nå egentlig til de medieoppslagene vi har sett knyttet til smitte ved skoler og andre institusjoner.

Dersom vi hadde hatt en oversikt slik den publiseres i Oslo, så ville vi også hatt grunnlag for å differensiere tiltakene. Kanskje kunne vi åpnet for breddeidretten i gamle Fet og Sørum, dersom smitten er størst på Strømmen og i områder nærmest Oslo. Tiltakene mot korona skal være forholdsmessige, nå vet vi egentlig ikke om de de er forholdsmessige i store deler av kommunen.

Vi må ikke glemme hvor viktig breddeidretten er for folkehelsen, og hvor stor risikoen er for at de ulike lagene rakner når aktiviteten uteblir over så lang tid. Det betyr at mange risikerer å miste både sitt nettverk og sin arena fysiske aktivitet.

Det vi nå opplever er at personvernet brukes som et argument for å holde tilbake viktig informasjon som burde være sentralt i en differensiering av smitteverntiltak. Det passer seg dårlig i en kommune som har vedtatt å skulle være en åpen kommune.