Vi vil ha dobbelspor og hyppigere avganger

Togene på Kongsvingerbanen er et svært viktig kollektivtilbud for svært mange romerikinger, og banen har et potensial for å kunne brukes av langt flere enn i dag, dersom tilbudet forbedres.

Fremskrittspartiet går inn for betydelig satsing på Kongsvingerbanen. (Foto: Lone Kjølsrud)

Jernbanedirektoratet har nå lagt frem en konseptvalgutredning for Kongsvingerbanen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Anbefalingen vil dessverre i svært liten grad bedre situasjonen for de reisende. Tvert imot viser utredningen at det er godstransport som prioriteres, og som vil få best nytte av de endringene som foreslås.

Dersom myndighetene ønsker at folk skal reise kollektivt, så bør det være langt større ambisjoner for Kongsvingerbanen enn å sette inn noen flere seter på de togavgangene vi allerede har i dag.

Innfartsparkering, avganger og plass til flere

Det vil kreves et løft dersom Kongsvingerbanen skal bli et prioritert valg for innbyggerne i tiden fremover. Det er et behov for hyppigere avganger, og det er definitivt et behov for bedre kapasitet på innfartsparkeringer. Hvis det ikke er enkelt å parkere ved togstasjonen, så kjører man heller hele veien dit man skal. Både Svingen stasjon og Fetsund stasjon vil ha kapasitetsproblemer når covid-19 slipper taket og folk kan reise på jobb igjen. Og på toppen av det hele er Jernbaneverket den største motstanderen av å legge til rette for flere innfartsparkeringer ved Svingen.

Ikke flertall for forgang

Utredningen er nå på høring. Formannskapet i Lillestrøm behandlet høringen på fredag. Fremskrittspartiet fikk dessverre ikke flertall i formannskapet for å anbefale utbygging av dobbeltspor på Kongsvingerbanen. Subsidiært stemte vi for en noe mindre ambisiøs løsning fremmet av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, men som også anbefaler dobbeltspor, men «på lengre sikt».

Etterlyser engasjement for tilbudet

Det er viktig at partiene i Lillestrøm også viser et engasjement for kollektivtilbudet i øst i kommunen, dette vil bidra til mindre biltrafikk inn mot Lillestrøm sentrum. Vi registrerer at verken Høyre, Venstre eller MDG ønsker dobbeltspor på Kongsvingerbanen, men det er positivt at alle andre partier er enige med FrP om behovet for dobbeltspor og hyppigere avganger. Fremskrittspartiet mener imidlertid at en slik utbygging bør startes snarest mulig.