Lillestrøm innfører strengere coronatiltak: − Blir feil

“Situasjonen er nå utvilsomt utfordrende på mange måter og for mange. Men tiltakene som nå foreslås i tillegg til de allerede omfattende tiltakene som vi har i dag, er inngripende. For inngripende”. Slik startet Lillestrøm FrPs gruppeleder, Anette Elseth, sitt innlegg i formannskapet under dagens behandling av koronatiltakene.

Faksimile fra videomøte.

Innlegget er gjengitt i sin helhet:

Formannskap, sak 66/21 – Endring i forskrift om forebygging av koronasmitte.

Situasjonen er nå utvilsomt utfordrende på mange måter og for mange.

Men tiltakene som nå foreslås i tillegg til de allerede omfattende tiltakene som vi har i dag, er inngripende. For inngripende.

Det er viktig at de til enhver tid gjeldende tiltakene oppfyller 3 kriterier.

Det er at de skal være nødvendige, målrettede og forholdsmessige.

Og det er derfor du mister meg og FrP nå ordfører.

Jeg mener det blir feil å komme med nye tiltak overfor de som faktisk følger de i stedet for å sette inn mer målrettede tiltak eller håndheve tiltakene enda bedre.

Når vi for eksempel kan se av et bilde i Romerikes blad at flere titalls personer har samlet seg til treff inne i en frisørsalong, trenger ikke alle frisørsalongene å straffes med enda strengere tiltak – men det er heller nettopp den frisørsalongen som må få en målrettet reaksjon.

Når det kommer titalls ungdommer fra Oslo til vår kommune for å henge på eller ved stasjonsområdene eller kjøpesentrene eller det er grupper av egen kommunes håpefulle ungdommer som henger uten å ta hensyn til smittevern, så er det heller de som må tas tak i.

Eller når det samles flere titalls personer på fester, for å spille kort eller se på fotball, så trenger ikke alle ellers i samfunnet å få beskjed om å ha færre på besøk, men heller ta hånd om de som ikke klarer å følge dagens forskrift – og heller gi disse en reaksjon.

Kommunedirektøren sier at de strenge tiltakene er nødvendig for å stanse mobiliteten fra Oslo som har stengt ned. Det kan vel ikke være næringslivet i Lillestrøm kommune sin oppgave å drive med opplæring av folk på en måte som går ut over harde pressede næringer. Dette sender bare folk videre til neste kommune som ikke har stengt ned, og som kanskje ikke har samme strenge tiltak som faktisk Lillestrøm kommune allerede har i dag.

Som en digresjon er jo åpenbart ikke smitten stor nok i Lillestrøm til å få tildelt flere vaksiner, og jeg mener at smitten da heller ikke er stor nok til å innføre disse tiltakene.

Det er hver enkelt sitt ansvar å følge dagens forskrift, og så får vi heller hjelpe de som ikke forstår samfunnets lover og regler, (eller ønsker å innrette seg disse) med tydelige reaksjoner.

I stedet for flere generelle strenge tiltak som får store konsekvenser for mange, så innfør heller tilpassede og målrettede tiltak som er nødvendige.

Det trenger ikke bare være «pisk» ordfører. I en interpellasjon til kommunestyret om en uke foreslår jeg at ansatte i kommunen skal få parkere gratis utenfor arbeidsstedet under hele koronapandemien. Dette er et tiltak for å unngå at ansatte tar kollektivtransport som vi anmoder om at færrest mulig gjør i disse tider for å kunne ivareta smittevern når de skal på jobb ved kommunens institusjoner, skoler, barnehager osv.

Ordfører det kan jo ikke bli helt «Joker Nord» å være innbygger eller næringsdrivende i denne kommunen. Innbyggere og næringsdrivende flest ivaretar smittevern, holder avstand, utfører smittevask, bruker munnbind osv. men likevel prøver så godt som mulig å holde hjulene i samfunnet i gang og ivareta psykisk helsevern. Det er ikke disse som trenger nye strengere tiltak nå ordfører.

Smittevernloven sier at lokale tiltak være nødvendige av hensyn til smittevernet og for å forebygge eller motvirke smittespredning. Det innebærer at tiltaket må være egnet til å forebygge eller hindre smittespredning. Tiltaket skal være så lite inngripende som mulig, ut fra den smitteverneffekten man søker å oppnå.

I forrige uke ble 62% smittet i privat hjem, 8% i skole eller barnehage og 13% på arbeidsplassen. 17% er ukjent ifølge smittevernvurderingen.

Hva er da forholdsmessig, nødvendig og målrettet med å stenge ned næringslivet med f.eks. serveringssteder, og klesbutikker i Lillestrøm kommune og innføre enda flere inngripende tiltak når det ikke er der den store andelen av smitten skjer.

Nytten ved tiltaket må holdes opp mot de negative konsekvensene eller belastningen tiltaket medfører. Dersom nytten av tiltaket er liten eller tvilsom mens skadevirkningene er store, bør ikke tiltaket iverksettes. Lokale tiltak som har negative konsekvenser for privatpersoner og næringslivet, og liten smitteverneffekt må jo derfor vurderes her og ikke innføres. Og det er det jeg gjør nå ordfører.

En viss smitterisiko må aksepteres. Men hvis det er for å forebygge ytterligere smitte som man ønsker å oppnå med de nye tiltakene som foreslås, så bør vi kanskje heller vurdere å stenge ned hele Lillestrøm kommune i 2 uker.

Men så lenge dette ikke er et alternativ, så mener jeg heller at Lillestrøm kommune fortsatt må være strenge – UTEN å stenge. og fremmer derfor følgende alternative forslag:

Dagens forskrift videreføres og endres ikke.


    Se video fra møtet: https://lillestrom.kommunetv.no/archive/843

    Forslaget fikk ikke flertall i formannskapet denne gang. Uavhengig av dette, er det hver enkelt sitt ansvar å følge regelverket. Lillestrøm FrP oppfordrer innbyggerne til å følge den til en hver tid gjeldende forskrift.

    Saken er også omtalt på vg.no: Lillestrøm og Lørenskog innfører strengere coronatiltak: − Blir feil.