Ingen lokal bru over Glomma

Flertallet i Lillestrøm kommune vedtok for en tid siden, mot Fremskrittspartiets stemmer, at Statens Vegvesens forslag til Glommakryssing skulle nedskaleres. Nå foreligger endelig løsning.

Illustrasjon: Lillestrøm FrP / Statens Vegvesen

Det opprettholdes rundkjøringer i begge ender av Fetsundbrua, for å sikre fortsatt kø og kaos, og for å opprettholde nullvekstmålet for trafikken. Ny lokal bru over Glomma, som kommunestyret i Fet kommune fikk inn som en forutsetning for å akseptere A2, er fjernet. Politikerne i Fet ville i utgangspunktet ikke ha A2 i det hele tatt, men fikk etter hvert en løsning som til en viss grad også ivaretok lokalbefolkningens behov gjennom en lokal bro. Nå er den borte fra tegningene.

– det er urovekkende at både administrasjonen og flertallet i Lillestrøm kommune bryr seg så lite om utviklingen i gamle Fet kommune

Ronny Røste, FrP

Igjen opplever vi altså at kommunestyret i Lillestrøm overkjører hva politikerne i Fet har ment og vedtatt. Statens Vegvesen peker på vedtak i Lillestrøm kommune når de forklarer endringene som er gjort i planene. Kommunen har altså sørget for en dårligere løsning enn hva Statens Vegvesen har tilbudt oss. Det forundrer oss ikke lenger, men det er urovekkende at både administrasjonen og flertallet i Lillestrøm kommune bryr seg så lite om utviklingen i gamle Fet kommune.

  • Brøytingen av private veier er fjernet
  • Tilbud til mennesker med psykiske utfordringer er fjernet fra Fetsund
  • Helsestasjonen ble forsøkt fjernet fra Fetsund
  • NAV er fjernet fra Fetsund
  • Regulerte boligfelt er fjernet fra kommuneplanen på Dalen og Enebakkneset
  • Kampen for Svingen stasjon er tilsynelatende lagt død og parkering tatt ut av kommuneplanen

Dette kommer i tillegg til alle småting som irriterer innbyggerne i hverdagen. Mens det bugner av blomster i Lillestrøm sentrum, så er det bare ugress i blomsterbedene ned mot Fetsund sentrum. Folk legger merke til slikt.

Og verre skal det bli. Nå er det vedtatt planer og strategier for byutvikling, sykkel og klima, og fellesnevneren er at det skal bli vanskeligere å være bilist. I Lillestrøm sentrum skal parkeringsplasser fjernes i stor stil for at Lillestrøm skal bli blant de beste sykkelbyene i Europa, slik det fremgår av strategien. Dette vil ramme både de som bor i sentrum, som ikke lenger får parkeringsplasser til bilene sine, men også andre som har tenkt seg til sentrum. De skal etter hvert tvinges over på buss og tog eller sykkel/gange. Antakelig tenker flertallet at vi ikke trenger å kjøpe så mye om gangen på handletur, og at vi heller får sykle flere ganger dersom vi skal gjøre storhandel.

Selv om innbyggerne var imot sammenslåingen av de tre kommunene, så brettet Lillestrøm FrP opp ermene for å gjøre det beste ut av situasjonen når sammenslåing ble et faktum. Men etter halvannet år styrt av et flertall med Ap og SP i spissen, så ser vi at utkantene blir glemt og tjenester sentralisert, akkurat slik mange fryktet før sammenslåingen. Det meste handler om Lillestrøm sentrum, og hvordan byen skal utvikles til å bli et utstillingsvindu for klimafanatikere. I kommunestyret fikk vi høre at det skal svært lite til for at folk skal begynne å sykle vinterstid, og at det er realistisk å ha ambisjon om å bli blant Europas ledende sykkelbyer. Realiteten etter sykkelsatsingen som allerede har pågått i Skedsmo i flere år, er at 4% av innbyggerne nå reiser med sykkel. I 2002 var andelen 8,4%. Det går altså feil vei, og oppskriften for å få bedre tall er å gjøre det vanskeligere å komme til sentrum med bil, og dyrere å parkere både i sentrum og rundt om i kommunen.   

Men tilbake til gamle Fet. Nå er det i realiteten bare en håndfull politikere som kjemper deres sak, resten har tapt kampen i sine respektive kommunestyregrupper.

Det er valg til høsten, vi skulle håpet det også var kommunevalg. Det er dessverre først om to år.