Om Geir Linnerud

Opptatt av helse, funksjonshemming, kultur, personvern og utenforskap. Tidligere senior IT-konsulent. Webministrator for Lillestrøm FrP. 1. vara hovedutvalg for helse og mestring i Lillestrøm FrP. Varastyremedlem i Lillestrøm FrP.