Helgens fylkesårsmøte med Lillestrøm FrP

I helgen var Lillestrøm FrP representert på Viken FrPs fylkesårsmøte med hele 8 delegater.

På programmet stod 90 resolusjoner (forslag til ny politikk for Fremskrittspartiet) på programmet, samt valg av nytt fylkesstyre, nominasjonskomité til Stortingsvalget, og ny valgkomité til neste års fylkesstyre.

Reisekort for skoleungdom

Lillestrøm Frp sin resolusjon om skoleskyss ble nær enstemmig vedtatt.  Den sendes til fylkestingsgruppen som får i oppgave å utvide gyldighetstiden for reisekortet slik at elevene får gratis skoleskyss også når de har skolearbeid på skolen om ettermiddag eller kveld.

Vi brukte Lillestrøm Videregående skole som eksempel, hvor elevene ved musikklinja kan benytte skolen og utstyr frem til klokken 20.

Les videre

Vi vil ha plass til våre gjester

Bilde av vei med fulle parkeringsplasser.

Det bør ikke komme som noen overraskelse verken på utbyggere eller kommunen at folk i Lillestrøm vil ha gjester på besøk.

Gjester som ikke bor i nabolaget vil ofte komme kjørende. For selv om vår bolig muligens ligger nær et kollektivtilbud, så kan selvsagt våre gjester komme besøkende fra områder uten slikt tilbud.

Lillestrøm FrP vil utvide parkeringsnormen i kommuneplanen. Det bør rett og slett ikke tillates bygging av boligområder uten ett tilstrekkelig antall gjesteparkeringer.

Lik og del hvis du er enig.

Flere P-plasser på Svingen

Det er prisverdig at grunneiere nå tar initiativ for å utvide innfartsparkering ved Svingen.

Det er ikke nok plass for alle å parkere på Svingen.
Vi støtter planene om flere p-plasser ved Svingen.

Allerede i 2014 fikk Fet FrP et enstemmig kommunestyre med på å vedta etablering av flere innfartsparkeringer ved Svingen. FrP laget kartskisser som viste muligheten for å etablere nye parkeringsplasser, blant annet akkurat der det nå foreslås av Morten Quille og andre grunneiere.

Behovet for flere plasser er stort, men Bane Nor og Statens Vegvesen har dessverre ikke fremstått som støttespillere i prosessen.

Lillestrøm FrP støtter disse planene fullt og helt, og vil gjøre hva vi kan for at dette kan bli realisert. Flere parkeringsplasser vil gjøre det enklere å benytte toget for alle som bor på østsiden av Glomma, og det vil avhjelpe innfartsparkeringen i Fetsund som er ganske full i ukedagene. Er du enig?