Det er mulig å differensiere koronatiltak

Gruppeleder Anette Elseth

Tusenvis av idrettsutøvere over 18 år så frem til å kunne trene som normalt igjen fra 12. oktober. Regjeringen har nå lempet på reglene og tillater nå endelig trening med kontakt også for voksne som driver med breddeidrett.

Gleden ble imidlertid kortvarig for idrettsutøvere i Lillestrøm, for allerede 14. oktober vedtok formannskapet i Lillestrøm at liberaliseringen ikke skal gjelde for utøvere i vår kommune. 

Bakgrunnen er nok først og fremst en sympatierklæring overfor Oslo som har store utfordringer med korona, og som ikke vil følge de nye nasjonale retningslinjene. Men smittesituasjonen er annerledes i Lillestrøm enn i Oslo, og i motsetning til Lillestrøm kommune er Oslo åpne om sin smittespredning.

Oslo kommune publiserer løpende smittetall på kommunens hjemmesider, fordelt på bydeler, kjønn og alder. Det rødgrønne byrådet i Oslo publiserer til og med tallene fordelt på de smittedes fødeland.

Lillestrøm kommune derimot, vil ikke gi ut tilsvarende tall, selv om vi har spurt etter dette. Administrasjonen gjemmer seg bak regler om personvern som åpenbart tolkes helt annerledes her enn andre steder. Dersom vi fortsatt hadde vært tre kommuner ville vi selvsagt fått en oversikt over smitte i henholdsvis Sørum, Skedsmo og Fet uten problemer med personvern, men nå er det åpenbart umulig. Da kunne vi også tatt beslutninger basert på lokale forhold. Lokalpolitikernes informasjon begrenses nå egentlig til de medieoppslagene vi har sett knyttet til smitte ved skoler og andre institusjoner.

Dersom vi hadde hatt en oversikt slik den publiseres i Oslo, så ville vi også hatt grunnlag for å differensiere tiltakene. Kanskje kunne vi åpnet for breddeidretten i gamle Fet og Sørum, dersom smitten er størst på Strømmen og i områder nærmest Oslo. Tiltakene mot korona skal være forholdsmessige, nå vet vi egentlig ikke om de de er forholdsmessige i store deler av kommunen.

Vi må ikke glemme hvor viktig breddeidretten er for folkehelsen, og hvor stor risikoen er for at de ulike lagene rakner når aktiviteten uteblir over så lang tid. Det betyr at mange risikerer å miste både sitt nettverk og sin arena fysiske aktivitet.

Det vi nå opplever er at personvernet brukes som et argument for å holde tilbake viktig informasjon som burde være sentralt i en differensiering av smitteverntiltak. Det passer seg dårlig i en kommune som har vedtatt å skulle være en åpen kommune.

Prioriter barn og eldre!

ELDRE: FrP er fortsatt for bevaring av Sørum sykehjem (Foto: Geir Linnerud)

Samme dag som vi leser om store overskridelser ved utbyggingen av rådhuset i Lillestrøm (der det ikke er spart på noe), kommer en sak på politikernes bord om kuttforslag og innsparing av kommunens økonomi.

Les videre

Helgens fylkesårsmøte med Lillestrøm FrP

I helgen var Lillestrøm FrP representert på Viken FrPs fylkesårsmøte med hele 8 delegater.

På programmet stod 90 resolusjoner (forslag til ny politikk for Fremskrittspartiet) på programmet, samt valg av nytt fylkesstyre, nominasjonskomité til Stortingsvalget, og ny valgkomité til neste års fylkesstyre.

Reisekort for skoleungdom

Lillestrøm Frp sin resolusjon om skoleskyss ble nær enstemmig vedtatt.  Den sendes til fylkestingsgruppen som får i oppgave å utvide gyldighetstiden for reisekortet slik at elevene får gratis skoleskyss også når de har skolearbeid på skolen om ettermiddag eller kveld.

Vi brukte Lillestrøm Videregående skole som eksempel, hvor elevene ved musikklinja kan benytte skolen og utstyr frem til klokken 20.

Les videre

Anita Borgvang besøker Åråsveien bo- og omsorgssenter

Lillestrøm FrPs fraksjonsleder tok denne tirsdagen (25. mars 20) turen til dagsenteret ved Åråsveien bo- og omsorgssenter.

Åråsveien dagsenter (aktivitetssenter) består av 7 tilrettelagte plasser for mennesker med demenssykdom. Her kan de ha det trygt og godt i en mindre enhet hvor det er mulig å bygge relasjoner uten stress og forstyrrelser.

Les videre

Lillestrøm FrP på Stortinget

Vi har hatt solid medlemsvekst hittil i år, og ønsket gjøre noe ekstraordinært for medlemmene våre.

13. februar var datoen vi satte, og mange fremmøtte ble tatt imot av Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Akershus) på en lærerik omvisning. Under omvisningen møtte også Silje Hjemdal (Hordaland) som sitter i familie- og kulturkomiteen og fortalte om arbeidet i idretten, barnevern og kultur.

Les videre

Vil ikke gi redusert gebyr ved lang saksbehandling

Man kan se langt etter oppmåling i Lillestrøm

Lillestrøm kommune vil sikre seg mot at innbyggere får lovmessig reduksjon i gebyr ved lang saksbehandling. Frist for oppmåling av eiendom er 16 uker, og hvis fristen oversittes skal gebyret normalt reduseres med en tredjedel.  

I Lillestrøm foreslås det nå en vinterforskrift som fryser denne fristen slik at den ikke løper mellom 1. november og 1. mars. Argumentet er at det er kaldt og vanskelig å drive med oppmåling i denne perioden. Rådmannen skriver at kommunen likevel vil forsøke å gjennomføre oppmålinger, dersom været tillater dette, men innbyggernes rett til redusert gebyr ved fristbrudd fjernes.

Les videre

Nei til byvekstavtale i Lillestrøm

Kommunestyret i Lillestrøm skal nå stemme over en ferdig forhandlet byvekstavtale for Lillestrøm, som en del av Oslopakke 3. Avtalen innebærer minimalt med tiltak i Lillestrøm, samtidig som kommunen forplikter seg til å gjøre hverdagen vanskeligere for bilistene. Som følge av avtalen vil det trolig komme forslag om reduksjon i antall parkeringsplasser, økt bruk av betalingsparkering og andre trafikkreduserende tiltak. Kommunen forplikter seg gjennom avtalen til et nullvekstmål, – ikke i forhold til utslipp, men i forhold til antall biler.

Les videre