Anita Borgvang

Anita Blrgvang, 5. kandidat Lillestrøm FrP

Alder : 59 år

Bosted : Trives godt som innbygger  i Lillestrøm.

Sivil status : Skilt og har 3 barn (25 år, 23 år og en firbeint på 10 mnd.)

Anita har jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut i Skedsmo kommune i 33 år.

Etter hvert som hennes frustrasjonen over norsk helsevesen har økt så har interessen for helsepolitikk økt tilsvarende. Dette har pågått i flere år og det endte med at hun i oktober 2016 var med og stiftet Helsepartiet. Med det fant hun også ut at det ikke var kamp om posisjoner og titler, men engasjementet for de politiske saker som var viktig for henne.

Hun tok med seg interessen for helsepolitikk over til FrP da hun i desember 2017 ble spurt om hun ville bidra aktivt i Skedsmo FrP. Det tok ikke lang tid før hun satt i både kontrollutvalget og var styremedlem i Skedsmo FrP.

Anita er genuint interessert i mennesker og forsøker å se sine pasienter i en helhetlig sammenheng. Som innbygger i den nye storkommunen Lillestrøm skal alle kunne fungere og ha et verdig liv, også de som har fysiske og psykiske handikap.

Anita er også veldig glad i eldre mennesker og er en forkjemper for en aktiv eldreomsorg.

Alle har vi en ressurs i oss, selv om vi er dement eller pleietrengende. Det gjelder bare å finne denne ressursen. Jeg lærte mye om dette gjennom min mor som dessverre fikk alzheimerdiagnosen. Mamma og jeg hadde det gøy sammen, tross alt. «Leve hele livet» er et fantastisk uttrykk som vi alle bør tenke på.

I tillegg til politikk så er det idrett og friluftsliv som fenger henne mest. Dette har også hennes barn tatt del i gjennom oppveksten. Nå er det valpen Cinco som får seg lange turer i skog og mark.

Anita har vært aktiv håndballspiller i mange år og følger fortsatt godt med i miljøet. Lagidrett skaper et fellesskap som hun også ønsker å bidra med inn i politikken, både i lokallaget og i det politiske miljøet l i Lillestrøm kommune fra 2020.