Arild Mossing

Bosatt: Åkrene i Fet

Alder: 72.år

Pensjonist, gift, 2.barn og 3.barnebarn

Arild er født i Lillestrøm, oppvokst på Strømmen og har bodd i Fet siden 1970.

Han startet sin politiske aktivitet i 1995 hvor han ble valgt inn i kommunestyret i Fet. Han har siden hatt mange ulike verv i lokallaget, men har de seneste 10 – 15 årene vært lokallagets leder.

Av folkevalgte verv har han vært formannskapsmedlem, kommunestyremedlem, meldem av hovedutvalg for helse og omsorg, og han har vært nestleder i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Han er også styreleder i Fet boligstiftelse og gruppeleder for kommunestyregruppen i Fet.

Arild er leder Åkrene Idrettsforening. Han har vært leder og altmuligmann i klubben gjennom mange år, og er ofte å se på gressklippperen for å klargjøre stadion til trening eller kamp.

Politikere skal være innbyggernes ombudsmenn, og Fremskrittspartiet er ganske gode på å ta opp saker som berører folk i deres hverdag. I Fet-politikken er det ingen som når opp til Arild når det gjelder å ivareta ombudsrollen.

“Ingen saker er for små til at jeg kan ta dem opp, sakene er ofte store for dem det gjelder”

Arilds ambisjoner er å jobbe for de svake i Lillestrøm kommune, spesielt de svakest stilte på boligmarkedet. Han vil sette mer fokus på rusmisbrukerne, deres boligsituasjon og arbeidstrening.

En stor utfordring for Lillestrøm kommune er å sikre et godt ettervern, slik at de som får hjelp og behandling også får en varig bedret livssituasjon. Arild er også opptatt av at de møteplassene for psykisk syke som i dag finnes i lokalmiljøene ikke skal sentraliseres.

En styrket hjemmesykepleie og flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser er også blant Arilds fanesaker, og han er klar på at Arbeiderpartiet må få avløsning etter 109 år, for at vi skal nå disse ambisjonene.

På fritiden er det familie, hund og fotball som gjelder.