Brede Rørhus

Sivil status: Gift, tre barn

Bosted: Frogner i Sørum

Yrke: Førstekonsulent i Oslo tingrett

Politisk erfaring: 1. vara til kommunestyret i Sørum, medlem av utdanningsutvalget og nestleder for eiendomskattenemnda.

Brede er nå politisk nestleder i Lillestrøm FrP

Spesielle politiske interesseområder:
Frihet for enkeltmenneske (liberalist), barn og unges skole og oppvekstmiljø, integrering

Av rikspolitiske saker så er det justis som opptar han mest.

Funfact:
Brede vant elitekurset i Viken FrP høsten 2018.

Fritid:
Brede er en aktiv skytter, levende interessert i teknologi, lidenskapelig opptatt av mat og vin.

«Som politiker er jeg opptatt av at den enkelte person og familie skal kunne bestemme mest mulig selv uten for stor innblanding av byråkratiet. I tillegg mener jeg at kommunenes viktigste oppgave er å sørge for at barn og unge har ett godt oppvekstmiljø og en trygg skolegang. Sist vil jeg jobbe for at Lillestrøm kommune skal ha god kontroll på integrering av de flyktninger/asylsøkere vi har før vi eventuelt aksepterer flere.»