Jan-Erik Berg

3. kandidat Lillestøm FrP

Jan-Erik bor i Lillestrøm, er gift og har 3 voksne barn og ett barnebarn.

Han har lang erfaring fra næringslivet og har primært jobbet i IT-bransjen. Han beskriver seg som en markedsorientert forretningsmann og gründer. Han har vært med på å bygge opp flere vellykkede selskaper og bidratt til å skape nye arbeidsplasser.

Jan-Erik er leder for Lillestrøm FrP og har vært leder av Skedsmo FrP siden 2011. Han er nestgruppeleder i Skedsmo FrPs kommunestyregruppe og har vært medlem av kommunestyregruppen i to perioder.  

I tillegg er han styremedlem og økonomiansvarlig i Viken FrPs fylkesstyre og har vært økonomiansvarlig og styremedlem i Akershus FrP i 5 år før dette.

Jan-Erik Berg er motstander av bompenger og eiendomsskatt og vil at Lillestrøm kommune skal være en JA-kommune som legger til rette for nyskapning og legger forholdene til rette for næringslivet.

Mobbing er et stort samfunnsproblem. Jeg vil bidra til å styrke innsatsen mot mobbing i skolen, slik at alle elever får en trygg hverdag.

Han er opptatt av at politikerne representerer hele befolkningen og er tydelig på at politikere skal ivareta ombudsmannsrollen.

Jan-Erik Berg har vært aktiv i idrettsmiljøet i Skedsmo i mange år, både som fotballtrener i Skedsmo Fotballklubb og flere år som styremedlem i Nero Alpin. Han ønsker at idretten skal ha gode rammevilkår, og vil at kommunen skal støtte opp om frivilligheten på en best mulig måte.

Jan-Erik Berg har også et sterkt hjerte for Israel og har blant annet sittet 10 år i styret til Norsk-Israelsk Handelskammer.