Øyvind Slora

Øyvind Slora, 8. kandidat for Lillestrøm FrP

Sivilstand: Singel

Pensjonist

Øyvind har jobbet i Forsvaret, i dagligvarebransjen, med råvarer, med kjemikalier til industrien, i parfyme og frisørbransjen, og i grossistleddet med transport og markedsundersøkelser.

Det begynner å bli en stund siden første gang han møtte i et kommunestyre. Det var høsten 1983. Da var han vara til kommunestyret og medlem av teknisk utvalg.

Siden har han hatt politiske verv mesteparten av tiden, kun med opphold av noen få år.

Øyvind meldte seg inn i FrP i 2002, og få uker etter ble han innvalgt for FrP i kontrollutvalget i Sørum. Siden den gang har han vært innom samtlige innstillingsutvalg i politikken i Sørum. Han har siden vært i kommunestyret, har møtt i formannskapet, vært fungerende gruppeleder og fungerende varaordfører.

Organisatorisk har han vært leder av Sørum FrP i 10 år, og han har vært styremedlem i Akershus FrP i 4 år.

Øyvind har opp gjennom tiden vært aktiv i frivillig arbeid, leder i Blaker Idrettslag og i Blaker Ungdomslag og han har vært kinosjef på det som den gang var Blaker Kino.

Har også hatt tillitsverv på nasjonalt og nordisk nivå.

Øyvind på stand sammen med ordførerkandidat Anette Elseth

Dagens fritidsinteresser er stort sett politikk, men han er også en ivrig quizdeltaker.

Bli med på laget du også, meld deg inn i FrP