Organisasjon

Lillestrøm FrP er ett lokallag av Fremskrittpartiet, og en del av Viken FrP. Lokallaget har ett styre valgt av medlemmene ved årsmøte, og har folkevalgte representanter i Lillestrøms kommunestyre. Lokallaget ble stiftet 2019 som følge av sammenslåingen av de tre kommunene Fet, Sørum og Skedsmo.

For folk flest

Vårt motto er “en enklere hverdag for folk flest”. Vi tror på praktiske løsninger som tar vare på innbyggernes interesser, ikke løsninger for løsningenes skyld. At folk skal ha frihet til å velge tjenester som fungerer for dem, ikke at offentlig myndigheter alltid vet best. At du skal beholde dine egne penger, fremfor for å finansiere offentlig sløsing.

Politikk

Les mer om vår politikk i innleggene på nettsiden. Følg også med på vår Facebook-side og Instagram konto.

Lillestrøm FrP

Verv Navn Mobil 
LokallagslederLone Kr. Kjølsrud93003673
Org.nestleder lokallagArne-Rune Gjelsvik92423533
Pol.nestleder lokallagBrede Andreas Rørhus90959863
KassererRune Paulsen92672595
Sekretær og styremedlemGeir Linnerud41920292
LokallagsstyremedlemChristian Svensen91879882
LokallagsstyremedlemVictoria Stein46441939
Medlemsansvarlig lokallagJon Lima99513233
Studieleder lokallagKnut Arne Johnsen41666653
1. varamedlem lokallagsstyreAstrid Fjeldstad92406425
2. varamedlem lokallagsstyreBjørn Lensnes92018535
3. varamedlem lokallagsstyreMagne-Vegard Merkesdal95988507

Kommunestyret Lillestrøm Frp

Verv Navn Mobil 
Gruppeleder kommunestyregruppeAnette Carnarius Elseth99202583
KommunestyrerepresentantRonny Røste90084262
KommunestyrerepresentantBrede Andreas Rørhus90959863
KommunestyrerepresentantAnita Borgvang90137725
KommunestyrerepresentantArild Ormstad Mossing90127596
KommunestyrerepresentantJan-Erik Berg93254910
1. varamedlem kommunestyreJon Lima99513233
2. varamedlem kommunestyreØivind Slora99501447
3. varamedlem kommunestyreTorbjørn Stenberg Weisæth92456023
4. varamedlem kommunestyreVictoria Stein46441939
5. varamedlem kommunestyreGlenn Røed92026574
6. varamedlem kommunestyreRune Paulsen92672595
7. varamedlem kommunestyreFrank Finstad95792929
8. varamedlem kommunestyreHenrik Nøkleby Hjellup48051890
9. varamedlem kommunestyreLine Marita Volle92025476

Ombud

Ombudsrollen står sterkt i Fremskrittspartiet. Ingen har lengre tradisjon i å lytte til innbyggerne i møte med ett stort offentlig apparat. Ta gjerne kontakt ― vi hører gjerne fra deg!

Kontakt oss