Valgprogram – Innledning

Lillestrøm FrP er opptatt av at vi skal ta med oss det beste fra alle de tre kommunene inn i Lillestrøm kommune. Samtidig som vi skal løfte Lillestrøm kommune til å bli en moderne foregangskommune med fokus på ny teknologi og løsninger for fremtiden, så skal vi også klare å ivareta innbyggerne i hele den nye kommunen. Folk er like mye verdt, enten de bor i Lillestrøm, på Enebakkneset eller i Blaker.

Fremskrittspartiet er opptatt av enkeltmenneskets frihet og vil arbeide for størst mulig valgfrihet for kommunens innbyggere. Tjenestetilbudet må innrettes til rette slik at det dekker den enkeltes og den enkelte families behov, slik at vi skaper en enklere hverdag for folk flest.

En enklere hverdag innebærer også at vi gjør hva vi kan for å redusere skatter, avgifter og offentlige inngrep. Fremskrittspartiet ønsker å fjerne eiendomsskatten som i dag koster innbyggerne flere tusen kroner. Vi vil også arbeide for at andre avgifter og gebyrer holdes på et lavest mulig nivå.

Det programmet du nå leser viser hvordan Fremskrittspartiet i Lillestrøm ønsker å utforme vår nye kommune, til beste for folk flest.

På nett og nedlastbart dokument

Du kan lese hele vårt programmet på vår nettside. Her kan du også søke, bokmerke eller dele lenker til programmet med andre.

Du kan også laste ned vårt program som PDF-dokument: