Om ansvarlighet og bompenger

Det er et stort behov for utbedring av Glommakryssingen i Fet, og FrP har vært en pådriver for å få dette prosjektet opp og frem i Nasjonal transportplan.

Vi er imidlertid ikke tilfreds med at Stortinget har lagt til grunn at Glommakryssingen skal medføre bompengefinansiering. Vi mener dette er et statlig ansvar, og har derfor stemt imot bompenger i kommunestyret både i Fet og Sørum.

Les videre

Nei til bom

I kommunestyremøtet i Sørum onsdag 20. mars stemte Fremskrittspartiet som eneste parti imot bompengefinansiering av ny Glommakryssing i Fetsund. Fremskrittspartiet i Fet vil også stemme i mot i kommunestyremøtet i Fet 25. mars. Vi mener at finansiering av infrastruktur som vei og jernbane er et offentlig ansvar. I Norge kan staten fint finansiere riksveier uten å kreve bompenger, noe de klarer i vårt naboland Sverige. Det handler om vilje og prioriteringer.

Mange av bilistene som krysser Glomma i Fetsund i rushtiden skal videre inn mot Oslo. De betaler dermed for Oslopakke 3 i bomringen. Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 100 milliarder kroner for perioden 2017-2036, og finansierer blant annet utbygging av veier i Oslo og Akershus. Det er derfor urimelig at bilister fra Romerike skal betale for kostnadene i Oslopakke 3, og i tillegg betale for separate bommer i Fetsund.

Les videre

Vi vil ha plass til våre gjester

Bilde av vei med fulle parkeringsplasser.

Det bør ikke komme som noen overraskelse verken på utbyggere eller kommunen at folk i Lillestrøm vil ha gjester på besøk.

Gjester som ikke bor i nabolaget vil ofte komme kjørende. For selv om vår bolig muligens ligger nær et kollektivtilbud, så kan selvsagt våre gjester komme besøkende fra områder uten slikt tilbud.

Lillestrøm FrP vil utvide parkeringsnormen i kommuneplanen. Det bør rett og slett ikke tillates bygging av boligområder uten ett tilstrekkelig antall gjesteparkeringer.

Lik og del hvis du er enig.

Flere P-plasser på Svingen

Det er prisverdig at grunneiere nå tar initiativ for å utvide innfartsparkering ved Svingen.

Det er ikke nok plass for alle å parkere på Svingen.
Vi støtter planene om flere p-plasser ved Svingen.

Allerede i 2014 fikk Fet FrP et enstemmig kommunestyre med på å vedta etablering av flere innfartsparkeringer ved Svingen. FrP laget kartskisser som viste muligheten for å etablere nye parkeringsplasser, blant annet akkurat der det nå foreslås av Morten Quille og andre grunneiere.

Behovet for flere plasser er stort, men Bane Nor og Statens Vegvesen har dessverre ikke fremstått som støttespillere i prosessen.

Lillestrøm FrP støtter disse planene fullt og helt, og vil gjøre hva vi kan for at dette kan bli realisert. Flere parkeringsplasser vil gjøre det enklere å benytte toget for alle som bor på østsiden av Glomma, og det vil avhjelpe innfartsparkeringen i Fetsund som er ganske full i ukedagene. Er du enig?