Dårlig forslag og dårlig tidspunkt

Lillestrøm Frp er negativ til innføring og økning av avgiftsparkering. Foto: Viken FrP

I disse dager innfører og øker Lillestrøm kommune avgiftsparkering utenfor drift- og tjenesteenheter i kommunen, som for eksempel skoler, barnehager, sykehjem, idrettsanlegg og kirkegårder.

FrP har stemt mot fordi dette vil få flere negative konsekvenser. Partiene som stemte for å innføre dette var AP, SP, H, V, KrF, SV, MDG og Rødt.

For kommunen blir det en inntekt på 8,5 millioner kroner, men sett opp mot at kommunen i fjor gikk med nesten 100 millioner i overskudd, er ikke dette en viktig inntekt for kommunen. Men for de ansatte medfører dette en betydelig kostnad i løpet av et år. For ansatte på for eksempel Skedsmotun bo og behandlingssenter medfører vedtaket 50% økning. Det betyr at en sykepleier nå må betale 8 500 kroner i året bare for å få parkert.

Les videre