Ronny Røste

Fraksjonsleder hovedutvalg for samfunn og miljø.