Et langt steg mot rettferdighet for beboerne i Brånåsen.

Foto: Geir Linnerud

Et langt steg mot rettferdighet for beboerne i Brånåsen.

Lillestrøm FrP har fulgt beboernes kamp mot kommunen, og vi er glade på beboernes vegne når de nå vant saken i tingretten. Ingen skal behøve å havne i en slik situasjon som de har gjort, med usikkerhet både knyttet til helse og til verdien av deres boliger.

Denne saken burde vært løst lenge før den havnet i retten. Da hadde også kommunen spart 5,2 millioner i sakskostnader for motparten, i tillegg til kommunens egne saksomkostninger som antakelig også er store. Med andre ord har dette vært en dyrkjøpt lærepenge for kommunen.

Kommunen dømt til å betale totalt 34 millioner i erstatning til de 14 familiene som har møtt kommunen i retten. Lillestrøm FrP håper kommunen nå betaler ut erstatningen, og aksepterer dommen, uten å anke videre. Disse beboerne har hatt nok belastninger nå.

I tillegg håper vi kommunen får full oversikt over alle tidligere søppelfyllinger i kommunen, og sikrer at vi ikke ender opp med de samme utfordringene der.

Det er kommunen som er regulerende myndighet, og som har ansvar for hvilke områder i kommunen som skal bebygges. Jeg tror og håper at både administrasjon og politikere har lært av situasjonen i Brånåsen.

Vi ønsker en fredfull jul, både beboerne i Brånåsen, og til alle dere andre som fra 1. januar bor i Lillestrøm kommune.