Flere P-plasser på Svingen

Det er prisverdig at grunneiere nå tar initiativ for å utvide innfartsparkering ved Svingen.

Det er ikke nok plass for alle å parkere på Svingen.
Vi støtter planene om flere p-plasser ved Svingen.

Allerede i 2014 fikk Fet FrP et enstemmig kommunestyre med på å vedta etablering av flere innfartsparkeringer ved Svingen. FrP laget kartskisser som viste muligheten for å etablere nye parkeringsplasser, blant annet akkurat der det nå foreslås av Morten Quille og andre grunneiere.

Behovet for flere plasser er stort, men Bane Nor og Statens Vegvesen har dessverre ikke fremstått som støttespillere i prosessen.

Lillestrøm FrP støtter disse planene fullt og helt, og vil gjøre hva vi kan for at dette kan bli realisert. Flere parkeringsplasser vil gjøre det enklere å benytte toget for alle som bor på østsiden av Glomma, og det vil avhjelpe innfartsparkeringen i Fetsund som er ganske full i ukedagene. Er du enig?